maliarpresov
Firemná ulica 5
851 05 Bratislava

tel: 02/123 456 78
mob: 0905 123 456
e-mail: ofirme@ofirme.sk

Maľovanie fasád

 

Náter fasády chráni pred zvetraním a poveternostnými vplyvmi. Zmení vzhľad

a predlžuje životnosť stavby.