maliarpresov
Firemná ulica 5
851 05 Bratislava

tel: 02/123 456 78
mob: 0905 123 456
e-mail: ofirme@ofirme.sk

Maľovanie interiérov

 

Farebné maľovanie zmení priestor a pôsobí esteticky a vplýva na nás pozitívne.